gelecex.com olarak Açık Anahtar Altyapısı, Elektronik ve Mobil İmza, Kayıtlı Elektronik Posta ve bu konuların alt başlıklarıyla ilgili Türkçemize yeni kaynaklar kazandırıyor ve doğru bilinen yanlışları gösteriyoruz.

E-Dönüşüm kapsamında ismini sıklıkla duyduğumuz Elektronik ve Mobil İmza, Kayıtlı Elektronik Posta gibi kavramlar hakkında bilgilendirici yazılar yayınlamanın yanı sıra teorik ve pratik çözümler sunuyoruz.

gelecex.com ‘da yayınlanan yazılar ve sunulan teorik ve pratik çözümler hem ülkemizde yayınlanan standartlar, hem de bütün avrupada geçerli olan standartlar göz önüne alınarak paylaşılmaktadır.

 

Linkler:

BTK tarafından onaylanmış Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar (ESHS)

BTK tarafından onaylanmış Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar (KEPHS)